Przodkiem naszych kaczek domowych jest kaczka krzyżówka, którą bardzo łatwo jest spotkać w Polsce jest tu bardzo pospolita. W starożytności w Europie powstał istotny typ kaczki domowej – zachodni typ kaczki domowej. Prawdopodobne jeszcze wcześniej nastąpiło udomowienie krzyżówki w Azji, w efekcie powstał wschodni typ kaczki domowej. Różnica między nimi jest znacząca: typ zachodni ma poziomo ustawiony tułów (np. Kaczka Staropolska), wschodni zaś pionowo, co nadaje ptakom trochę komicznego wyglądu przykładem są tu kaczki pekin, biegusy.

635809332432388868-Mallard-0648