Pochodzenie kaczki domowej (też kaczki staropolskiej)

POSTED BY   ptesak
10 maja 2016

Przodkiem naszych kaczek domowych jest kaczka krzyżówka, którą bardzo łatwo jest spotkać w Polsce jest tu bardzo pospolita. W starożytności w Europie powstał istotny typ kaczki domowej – zachodni typ kaczki domowej. Prawdopodobne jeszcze wcześniej nastąpiło udomowienie krzyżówki w Azji, w efekcie powstał wschodni typ kaczki domowej. Różnica między nimi jest znacząca: typ zachodni ma poziomo ustawiony tułów (np. Kaczka Staropolska), wschodni zaś pionowo, co nadaje ptakom trochę komicznego wyglądu przykładem są tu kaczki pekin, biegusy.

ptesak

Zobacz również

Historia Rasy Kaczki Staropolskiej
31 lipca 2022
kaczki
Zapraszamy na Wystawę Krajową w Kielcach 2020
4 stycznia 2020
kaczki
Wystawa VDT w Lipsku 2019
4 stycznia 2020
kaczki